Välkommen till HLR-instruktörernas dag

Datum och tid: 2018-03-21 08:00 – 2018-03-21 13:00

Plats: Jubileumsaulan, SUS Malmö

Målgrupp: HLR-instruktörer verksamma på Region Skånes sjukhus/primärvård

Arrangör: Team HLR, Practicum Clinical Skills Centre

Kontakt: catherina.rosvall@skane.se

Kontakt telefon: 040-33 66 70

Välkommen till en inspirerande förmiddag med intressanta föreläsningar och nyheter inom hjärt-lungräddning och hjärtstopp. Hör överlevaren Stefan Jutterdals gripande berättelse om hjärtstopp på Bornholm.

Samtliga HLR-samordnare på respektive sjukhus i Region Skåne bjuder tillsammans in sjukhusens och primärvårdens HLR-instruktörer till gemensam instruktörskonferens.

Föranmälan krävs. Anmäl dig genom att maila catherina.rosvall@skane.se

==> Se program

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2018 - Practicum Clinical Skills Centres