Utbildning i HLR för allmänheten

hlr_malmo_webb_2_b
 

 

Kurser

Teamet för hjärt- lungräddning erbjuder följande kurser.

Grundkurs:

Vuxen HLR med hjärtstartare
S-HLR
A-HLR
Barn HLR
A-HLR barn
D-HLR

Instruktör:

Instruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare, vuxen
Instruktörsutbildning i HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR)
Instruktörsutbildning i Barn HLR
Instruktörsutbildning i D-HLR

Huvudinstruktör:

Huvudinstruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare, vuxen
Huvudinstruktörsutbildning i HLR för sjukvårdspersonal, S-HLR
Huvudinstruktörsutbildning i Barn HLR
Huvudinstruktörsutbildning i D-HLR

Beskrivning av kursernas mål och innehåll är delvis tagna ur Svenska rådet för hjärt- lungräddnings utbildningsmaterial, som är ett standardiserat material för HLR undervisning.

För mer information kontakta oss på telefon eller e-post.

TillbakaPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres