Akut omhändertagande av barn traumapatient – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp
Teamet som arbetar patientnära på kirurgiska akutrummet med barntraumafall.
Teamet utgörs av akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesi-sjuksköterska, samt sjuksköterskor och undersköterska från akuten.

Kursinnehåll
Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och akuta omhändertagandet av traumapatienten. Kursen följer SUS traumamanual och fokus ligger på de ickemedicinska färdigheterna. Samtalen leds av övningsledare från Practicum. Halvdagskurs som ges på Practicum Malmö.

Kursdatum HT 2018:

==> Bokningsregler för denna kurs

==> Anmälan görs i Utbildningsportalen

Kontaktpersoner

Anneli Kihlgren
anneli.kihlgren@skane.se

 Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres