TNCC, Trauma Nursing Core Course

I Sverige har TNCC sedan 1986 utgjort en standardiserad handlingsplan för omvårdnad av patienter som utsatts för skada. Trauma fortsätter att vara den ledande dödsorsaken bland barn och vuxna under 45 år. Denna statistik bekräftar behovet av en vetenskapligt baserad kunskap som är specifikt fokuserad på akutsjuksköterskans insats i traumateamet. TNCC drivs i Sverige av Riksföreningen för sjuksköterskor inom trauma. TNCC-kurserna är internationella och ges idag även i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, Nederländerna, Norge och Italien.

Målgrupp
Legitimerad sjuksköterska.
Legitimerad röntgensjuksköterska är behörig till kursen men kan även delta som auskultant.
Undersköterska kan delta som auskultant.
Auskultant deltar i kursens teoretiska och praktiska del under dag 1 och 2 men deltar ej dag 3 (examination).
TNCC kurs, Skånes Universitetssjukhus, vänder sig enbart till anställda inom sjukhuset. För öppna kurser var god se www.trauma.se.

Kursinnehåll
Varje deltagare får en kursmanual hemskickad före kursstart. Deltagarna förväntas ha läst igenom kursmaterialet som examineras under dag 3. Under kursen kommer deltagaren att få möjlighet att öva på praktiska färdigheter såsom fri luftväg, spinal immobilisering och patientfall m m i simulerade traumasituationer. Föreläsningar i skademekanismer, skallskador, bukskador mm understryker och kompletterar materialet i kursmanualen.
Kursen genomförs under tre dagar. Första och andra dagen startar kl 08.00 och slutar kl 18.00 och innehåller föreläsningar och praktiska övningar. Dag tre innehåller examinationer och startar kl 08.00 och slutar ca kl 13.00.

Kursmål
Syftet med TNCC är att ge grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter för sjuksköterskor inom trauma samt att skapa en standardiserad gemensam kunskapsbas som grund för omvårdnad inom trauma.

– – –

Kursdatum 2017:

Grundkurs:

5-7/4 2017
3-5/5 2017

Recert:

 

Recertificeringskurs efter 4 år.
Kursen genomförs under en dag.
Deltagarna examineras och vid godkänt kursresultat förnyas certifikatet.

Kontaktperson (Lund):
Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Kontaktperson (Helsingborg):
Marianne Pedersen, Utbildningsansvarig (Sjuksköterska Akutmottagningen)
marianne.pedersen@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres