Teamträning, kommunikation anestesi

Kursens målgrupp
ST-läkare, specialistläkare, narkossjuksköterskor och undersköterskor anställda på VO Intensiv- och perioperativ vård, SUS Lund

Kursinnehåll
Kursdeltagarna tränas i samarbete och kommunikation under två stressande och medicinskt komplicerade patientfall med fullskalig patientsimulator. Filmning sker under scenario. Efter varje scenario ges feedback av instruktörer utbildade på DIMS (Dansk Institut for Medisinsk Simulation). Efter kurs får alla deltagare kursintyg, ST-läkare får dessutom Socialstyrelsens intyg om uppfyllda delmål för ST-utbildning under kursen. Kurslängd: Halvdag.

– – –

Kursdatum och anmälan

2017:

 

Kontaktperson:
Louise Walter Sturesson
louise.waltersturesson@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres