Teamträning i akut omhändertagande på avdelningar inom SUS

Sjukvården står inför många utmaningar, en av dem är att hålla en god patientsäkerhet. I stressade och akuta situationer ställs det, förutom individuella kliniska färdigheter, höga krav på ett fungerande teamarbete.

Syfte med kursen:

Att träna säkert och effektivt teamarbete. Övriga syften diskuteras med kursbeställaren.

Målgrupp

Samtliga yrkeskategorier som kan behöva agera i akut omhändertagande av dålig patient på en vårdavdelning eller mottagning.

Kursinnehåll

 • tillkalla hjälp
 • agera i rollen som ledare eller följare
 • kunna kommunicera tydligt i teamet och med resurspersoner
 • bidra till att genomföra A B C D E
 • understödja sviktande vitalfunktioner tills hjälp kommer

Deltagara ska:

 • Identifiera patient i försämring eller livshotande tillstånd

Detta tränas genom övning med patientsimulator i befintliga lokaler på avdelningen (in situ) t.ex. på röntgenrum/patientsal/mottagningsrum eller i Practicums lokaler i Lund/Malmö.

Tidsåtgång: 3-4 timmar per tillfälle. Max antal deltagare är 8 st. fördelat enligt överenskommelse, förslagsvis 6 sjuksköterskor/undersköterskor och 2 läkare per övningstillfälle.

 • 6 sjuksköterskor/undersköterskor och 2 läkare (eller enligt överenskommelse) per övningstillfälle
 • Föreläsning i akut omhändertagande
 • Föreläsning i säkert teamarbete (kommunikation, ledarskap etc)
 • Två patientfall anpassade efter verksamhetens behov tränas
 • Debriefing (strukturerad diskussion) utifrån deltagarnas omhändertagande av ” patienten” sker efter respektive patientfall
 • Skriftlig utvärdering görs efter övningen

==> Bokningsregler för denna kurs

Kursdatum & anmälan:

För intresseanmälan våren 2017, kontakta Anneli Kihlgren eller Jeanette Knutsson.

Kontaktperson:

Jeanette Knutsson (Lund)
jeanette.s.knutsson@skane.se
Telefon: 046-17 20 41

Anneli Kihlgren (Malmö)
anneli.kihlgren@skane.se
Telefon: 040-33 32 88Anmäl dig till kursen

 • Genom att trycka på "skicka anmälan" kommer informationen om din anmälan att nå kursansvarig. Kursansvarig återkommer till dig på angiven e-postadress.
  Vi vill påpeka att din anmälan inte automatiskt garanterar dig en plats på kursen.

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres