Akut omhändertagande på vårdcentral – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp
Samtliga yrkeskategorier som arbetar inom primärvården.

Kursinnehåll
Utbildning i akut omhändertagande och säkert teamarbete för primärvården. När en patient får livshotande symtom ska deltagarna:

 • identifiera livshotande tillstånd
 • tillkalla hjälp
 • agera i rollen som ledare eller följare
 • kunna kommunicera tydligt i teamet och med resurspersoner
 • bidra till att genomföra A B C D E
 • understödja sviktande vitalfunktioner tills hjälp kommer

Detta tränas genom simulerad övning med patientsimulator på vårdcentral (t ex. akutrum/mottagningsrum). Utbildningen leds av sjuksköterska samt läkare från Practicum.

Utbildningen genererar målrelaterad ersättning av hälsovalskontoret.

 • Tidsåtgång: 3 timmar per tillfälle. Max antal personer/träningstillfälle: 8
 • Ca 6 sjuksköterskor/undersköterskor och ca 2 läkare per övningstillfälle
 • Föreläsning i akut omhändertagande
 • Föreläsning i säkert teamarbete (kommunikation, ledarskap etc)
 • Två patientfall, anpassade efter verksamhetens behov, tränas
 • Debriefing (strukturerad diskussion) utifrån deltagarnas omhändertagande av”patienten” sker efter respektive scenario.
 • Skriftlig utvärdering görs efter övningen

Mer information om utbildningen i akutomhändertagande

– – –

Kursdatum & anmälan

För intresseanmälan fyll i anmälningsformuläret nedan.

För tillfället har vi inga nya datum för utbildningen. När nya till fällen är planerade publiceras dessa här.

Kontaktperson
Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Telefon 046-17 20 41

Anmäl dig till kursen

 

Verifiera att du är en människaPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres