Akut omhändertagande av medicinska akutfall – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp
Teamet som arbetar patientnära på det medicinska akutrummet, SUS Malmö.
Teamet utgörs av medicinläkare, neurolog, kardiolog, anestesiolog, sjuksköterskor och undersköterska från akuten samt anestesi-sjuksköterska.

Kursinnehåll
Tre patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och det medicinska omhändertagandet av patienten. Samtalet leds av övningsledare från Practicum. Heldagskurs.

Kursmål
Teamarbete, A-B-C-D-E undersökning, MIDAS, PAL-skap, säkert och effektivt teamarbete enligt CRM (Crew Resource Management)

Kursdatum VT 2019:

==> Bokningsregler för denna kurs

==> Anmälan görs i Utbildningsportalen

Kontaktpersoner

Magnus Torstensson
magnus.torstensson@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres