Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp
Teamet som arbetar patientnära på Barnklinikens akutrum, SUS. Teamet utgörs av barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor från barnklinikerna i Lund och Malmö.

Kursinnehåll
I en verklighetstrogen miljö tränas omhändertagandet av fyra sjuka/skadade barn. Med det akut sjuka barnet i centrum tränas såväl det medicinska omhändertagandet som teamets arbete ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Övningarna filmas och följs av ett reflekterande samtal där både de medicinska besluten och teamets arbete diskuteras. Övningen leds av en barnläkare samt personal från Practicum.

Kursmål
Genom att träna det medicinska omhändertagandet enligt APLS, ENCP och ABCDE samt genom att förstå vikten av och tillämpa grundprinciperna för CRM öka säkerheten för det akut sjuka barnet.

Kursdatum VT 2019:

==> Bokningsregler för denna kurs

Kontaktpersoner:

Cecilia Andersson
cecilia.k.andersson@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres