Akut omhändertagande på röntgen – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp
Röntgensjuksköterskor, undersköterskor och röntgenläkare.

Kursinnehåll
Två patientfall, patienter som ska genomgå akut urografiundersökning där komplikationer uppstår. Fallen följs av ett reflekterande samtal. Halvdagskurs.

Kursmål
Crew Resource Management (CRM-principer), akut omhändertagande enligt A-B-C-D-E. Deltagarna ska kunna identifiera livshotande tillstånd, tillkalla hjälp och understödja sviktande vitalfunktioner tills hjälp kommer.

– – –

Kursdatum VT 2019:

Datum planeras i samarbete med berörd klinik.

Lund:

2019-xx-xx – kl 09:00 – 12:00  —  2019-xx-xx – kl 13:00 – 16:00

2019-xx-xx – kl 09:00 – 12:00  —  2019-xx-xx – kl 13:00 – 16:00

2019-xx-xx – kl 09:00 – 12:00  —  2019-xx-xx – kl 13:00 – 16:00

2019-xx-xx – kl 09:00 – 12:00  —  2019-xx-xx – kl 13:00 – 16:00

2019-xx-xx – kl 09:00 – 12:00  —  2019-xx-xx – kl 13:00 – 16:00

Malmö:

2019-xx-xx – kl 13:30 – 17:00  —  2019-xx-xx – kl 13:30 – 17:00  —  2019-xx-xx – kl 13:30 – 17:00

==> Bokningsregler för denna kurs

Kontaktperson

Emir Begano
emir.begano@skane.se

 Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres