Sommarstängt – Practicum

Practicum – Clinical Skills Centre har sommarstängt:

Gorthons Centrum för Klinisk Träning, Helsingborg ==> fr.o.m. v25 (18/07) — t.o.m. v33 (17/08)

Kliniskt TräningsCentrum CSK, Kristianstad ==> fr.o.m. v26 (25/06) — t.o.m. v35 (31/8)

Practicum Lund/Malmö ==> fr.o.m. v26 (25/06) — t.o.m. v33 (17/08)

Team HLR ==> fr.o.m. v26 (25/06) — t.o.m. v33 (17/08)

Ha en trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Practicum Clinical Skills Centre

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2018 - Practicum Clinical Skills Centres