Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering

Instruktörsutbildning i Säker läkemedelshantering

Kursens målgrupp
Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som ska bli instruktörer i utbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering. Efter avslutad utbildning kan du som instruktör hålla i en systematisk, praktisk och simuleringsbaserad träning i säker läkemedelshantering för sjuksköterskor och läkare inom det egna verksamhetsområdet.

Kursens mål
Det övergripande målet med utbildningen/träningen är ökad patientsäkerhet genom minskning av antalet läkemedelsmisstag.

Kursinnehåll instruktörsutbildning
Pedagogisk struktur på utbildningen– Kolb’s Circle of Learning
Säker läkemedelshantering
Debriefingteknik och CRM
Praktisk träning i debriefingteknik i simulerad läkemedelsövning
Leda scenario (simuleringar)
Genomgång av utbildningen – struktur och utvärdering

==> Anmälan för anställda inom Region Skåne görs i ==> Utbildningsportalen

Anmälan för kursdeltagare som inte är anställda inom Region Skåne:
Namn på deltagare, titel, RSID, avdelning/enhet, verksamhetsområde och förvaltning. Skickas per e-post till ==>  sakerlakemedel.sus@skane.se

Kursdatum VT 2019

Kursmaterial

Schema och kursmaterial skickas ut i god tid till deltagarna via e-post.

Kostnad:

För Region Skånes anställda är kursen kostnadsfri. För övriga kostar denna 2 dagars utbildning 6 000 kr (inklusive kursmaterial, lunch och fika)

Kontaktperson:
Sara Ewesson – samordnare säker läkemedelshantering
sara.ewesson@skane.se
Telefon: 046-17 37 60Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres