proACT

proACT är ett undervisningskoncept som vänder sig till vårdpersonal. Kursen lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt ska handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen.

proACT-kursen är en heldagsutbildning som inbegriper föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, kommunikationsövningar och träning i omhändertagandet av patienter.
Inför kursen kommer du att tilldelas en kursbok. Boken är personlig och får ej överlåtas. På bokens insida finns en unik kod som du använder för att aktivera den digitala produkten på Studentlitteraturs hemsida.

I den digitala produkten finns också ett sluttest. Detta ska genomföras innan kursens början och ett utskrivet intyg ska tas med till kursen.

Målgrupp
Nyanställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor inom Region Skåne som arbetar patientnära.

Kursdatum & anmälan:

==> proACT på utbildningsportalen

– – –

Kontaktperson:

SUS Anette Ekberg
proact.sus@skane.se

SUND Anette Ekberg
proact.sund@skane.se

KRYH Christian Everman
proact.kryh@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres