Praktisk färdighetsträning för personal på SUS (Intern sida)

Målgrupp
Kompetensförsörjning för SUS medarbetare samt medarbetare i kommuner i SUS upptagningsområde.
Behjälpliga till SSK studenter i enstaka kurser på Malmö högskola och Lunds Universitet.
Samarbete med AKN i projektet nutrition.

Kursinnehåll
Avdelningen för kompetensförsörjning erbjuder i samarbete med Practicum praktisk färdighetsträning. Färdigheter som tränas är t ex sugning av övre och nedre luftvägar, venpunktion och kateterisering under handledning av lärare i hälso- och sjukvård. Innehållet styrs efter verksamheternas behov och önskemål kring praktisk färdighetsträning.

– – –

Kursdatum & anmälan:

För mer information (Intern sida):   ==> Praktisk färdighetsträning, SUS

Kontaktperson (SUS):

Lisa Henström
lisa.henstrom@skane.se
046-17 12 32

–  –  –

Infarter:

Perifer Venkateter

Central Venkateter

Subcutan Venport

Kontaktperson (Sund):

Carina Lindell
Utbildningsassistent/Sund
carina.lindell@skane.se
042-406 33 04

PICC-Line

Kontaktperson (Sund):

Ingrid Andersson
ingrid.ka.andersson@skane.se

–  –  –

Specifik omvårdnad:

Blodtrycksmätning

Injektioner

Blodprovtagning

Sondinläggning

Katetrisering

Sårvård

Kontaktperson (Sund):

Carina Lindell
Utbildningsassistent/Sund
carina.lindell@skane.se
042-406 33 04

–  –  –

Luftvägar:

Oxygenbehandling

Sugning av luftvägar

Trakeostomivård

IntubationTrakeotomi

CPAP

Kontaktperson (Sund):

Jörgen Petersson
jorgen.petersson@skane.se

–  –  –

Undersökningar/behandlingar:

Lumbalpunktion

LapSim/EndoskopiSim

Kontaktperson (Sund):

Tomas Vedin (ST-läkare i kirurgi)
tomas.vedin@skane.se

Suturering

Thoraxdränage

Kontaktperson (Sund):

Carina Lindell
Utbildningsassistent/Sund
carina.lindell@skane.se
042-406 33 04Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres