Succé för Practicumdagen

I år arrangerades ”Practicum-dagen” för andra gången – en dag fylld med föreläsningar, workshops och praktiska övningsstationer på Practicum på SUS i Lund, ett av Europas största simulerings- och träningscentra för vårdpersonal.
Personal och lärare från Region Skånes alla verksamheter, från ambulansverksamheten, universitetet och högskolorna, bjöds in till seminarier om teamträning, debriefing och militära perspektiv på sjukvårdsutbildning bland annat. Ungefär 160 personer kom. På eftermiddagens workshops kunde deltagarna träna debriefing och återkoppling, förbättra sina HLR-scenarier, få veta mer om trauma-sjukvård i fält, teamträna i fullskale-simulator och prova Practicums andra simulatorer.

Malin Wemnér, studierektor för ST-läkarna inom gynekologi i Ystad, provade titthålskirurgi i en simulator.
– Detta är fantastiskt. Jag provade senast för tio år sedan och den tekniska utvecklingen har verkligen gått framåt. Tänk att få in det här tidigt i utbildningen! De dockor som finns att öva på är också väldigt bra att träna på. Det hade ju varit en dröm att ha en sådan.

Från Oslos universitetssjukhus kom fyra personer från SIM Oslo, som håller i facilitator-kurser där och som ska fortbilda andra tränar-kollegor. Två av de fyra hade deltagit i debriefing-kurser på Practicum tidigare och hade alltså tagit med sig fler kollegor.
– Vi har varit på en jättebra workshop kring återkoppling. Vi har lärt oss om hur man lyssnar på riktigt, och hur viktigt det är att vara medveten om sin egen förförståelse när man gör det, berättar Helle Holm Madsen. Kollegan bredvid är Stein Nordsveen.

Även om det finns många fantastiska simulatorer att träna på, så är mycket av Practicums verksamhet inriktat på kommunikation. Genom just återkoppling kan man utveckla ledarskap, beslutsfattande och teamarbete. På den workshop Helle Holm Madsen var, fick deltagarna titta på en film, och sedan fick några deltagare ta på sig de olika yrkesrollerna som fanns med i filmen. De andra fick ställa frågor och återkoppla kring situationen i filmen. Genom att ställa rätt frågor kan man få en mycket djupare förståelse kring händelserna, varför olika besluts togs, om situationen kunde tolkats annorlunda etcetera.
– Practicum är väldigt viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt. Genom att träna i förväg, eller efteråt för att förbättra något som gick fel, utvecklar vi patientsäkerheten, förklarar Anders Bergenfelz, professor och enhetschef för Practicum.

Fakta om Practicum
Ett av tre kliniska träningscentra i Region Skåne. De övriga ligger i Helsingborg (Gorthons) och i Kristianstad. Vid årsskiftet kommer Practicum att organisatoriskt gå över till Region Skåne centralt, även om lokalerna är samma. Verksamheten har ju ett regionalt uppdrag för hela Skåne.

==> Se sändningen från Practicumdagen 2016 här

 Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres