Practicum värd för Europeiskt möte i medicinsk simulering och klinisk träning

Practicum är den 12-13 oktober värd för det europeiska nätverket för ackrediterade kliniska träningscenter förkortat NASCE.

Practicum är ett av de europeiska kliniska träningscenter, som är ackrediterade, vilket vi är mycket stolta över. Det visar att vi håller en hög internationell standard på våra kurser.

Programmet för mötet, NASCE2017, är mycket varierande, och består av fria fördrag, inbjudna föredragshållare och presentation av intressanta kurser. Efter möte följer en kurs för instruktörer; ”Training the Trainers” (TtT), med internationella lärare. Kursen äger rum på Practicum Clinical Skills Centre i Lund under eftermiddagen fredagen den 13/10 samt under hela lördagen den 14/10. Antalet kursplatser är begränsade. Språket för möte och TtT kurs är engelska.

För mer information, och anmälan, var god se hemsidan NASCE

==> Flyer NASCE meeting Lund

==> NASCE-TtT-Course

==> Preliminary scientific program for NASCE 2017

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres