Practicum firade 10 år

 

 

Practicum firade 10 år med jubileumsmöte

2015 fyller Practicum Clinical Skills Centre 10 år. Under året uppmärksammar vi detta på olika sätt. I februari hölls ett jubileumsmöte på Practicum i Lund där donatorer, politiker och andra särskilt inbjudna gäster kom för att ta del av vår verksamhet, historia och framtidsplaner. Ett mycket uppskattat inslag var när gästerna gavs möjlighet att prova på valda delar ur vårt breda kursutbud.

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres