Omhändertagande av det sjuka barnet

Målgrupp

Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård inom Region Skåne. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde.

Kursinnehåll

Kursen behandlar framför allt praktisk klinisk träning kring det sjuka barnet. Fokus på basal fysiologi och omhändertagande vid kritisk sjukdom på den pediatriska patienten med blickfånget på panoramat där anestesi och intensivvårdjour är inkopplade i det tidigare skedet. Kursen ges huvudsakligen som simuleringsövningar med barndocka i teamträning med ST-läkare i pediatrik som varvas med inslag av seminarier, demonstationer, case-genomgång och hands-on-övningar.

Kursen berör följande delmål: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16 och 17.

Kursdatum och anmälan 2017:

 

Ingunn Olafsdottir
Specialistläkare, VO barnmedicin
Ingunn.Olafsdottir@skane.se

==> AnmälanPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres