Nytt anmälningsförfarande till Practicums kurser

Från och med hösten 2017 kommer anmälan av kursdeltagare till flertalet av Practicums kurser att göras i Utbildningsportalen.

Vad innebär det för er bemanningsansvariga?

Ni utser kursdeltagare precis som tidigare och säkerställa att kursdeltagaren SJÄLV anmäler sig via Utbildningsportalen med sitt RS-ID.

När kurstillfället är fulltecknat kommer en kursinbjudan automatiskt att mailas till anmäld registrerad deltagare.

Följande kurser kommer att finnas från och med 22/05 i Utbildningsportalen redo att anmäla kursdeltagare till.

• Akut omhändertagande av vuxen trauma patient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete. Malmö och Lund.
• Akut omhändertagande av barn trauma patient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete. Malmö och Lund.
• Akut omhändertagande av patient med luftvägshinder på akutmottagning. Malmö och Lund.
• Skillsövning koniotomi. Malmö
• Akut omhändertagande av medicinska akutfall – träning i effektivt teamarbete. Malmö
• Akut omhändertagande enligt ABCDE interprofessionellt arbete på akutrummet. (AT 2). Malmö

OBS!

Om ni inte längre har bemanningsansvar eller utser kursdeltagare till ovanstående kurser är vi mycket tacksamma om ni meddelar oss (se mailadresser nedan) vem som tagit över den arbetsuppgiften.

Vid frågor vänligen kontakta:

Annika Estré
Utbildningsassistent/SUS Practicum Clinical Skills Centre
annika.estre@skane.se
046-17 37 73, mobil 0768-89 00 57

Anneli Kihlgren
Övergripande koordinator Practicum Clinical Skills Centre
anneli.kihlgren@skane.se
040-33 32 88, mobil 0725-96 22 92

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres