Neonatal HLR – Teamträning runt det nyfödda asfyktiska barnet

 

Vart tionde nyfött barn behöver någon form av aktiv hjälp vid födelsen. Att få rätt behandling i tid är avgörande för om barnet ska överleva och minimerar risken för livslånga handikapp.

Målgrupp
Personalkategorier/team som kan behöva ta hand om nyfödda asfyktiska barn.

Kursinnehåll
I en verklighetstrogen miljö tränas omhändertagandet av ett nyfött sjukt barn under olika stressnivåer. Utbildningen bygger på ”hands-on-träning” med realistiska fall där det nyfödda asfyktiska barnet/dockan är i centrum.
Övningarnas svårighetsgrad anpassas efter kursdeltagarnas kompetens. Såväl medicinska beslut som kunskap om utrustningen tränas. Vikten av organisation, ledarskap och kommunikation tydliggörs. Övningarna filmas och följs av feedback och diskussion.

Kursmål
Syftet med kursen är att öka kompetensen och samarbetet vid akut omhändertagande av nyfödda asfyktiska barn. Genom att träna teamet kring det nyfödda sjuka barnet minimeras risken för framtida men och handikapp hos barnet.

– – –

Kursdatum VT 2019:

Lund:

Kursdatum HT 2019:

Malmö:

– – –

Kontaktperson (SUS Lund):

Jeanette Skoog
jeanette.js.skoog@skane.se
Tel: 046-17 37 68

Kontaktperson (SUS Malmö):

Ulrika Lerpard
ulrika.lerpard@skane.se
Tel:040-33 16 41

Kontaktperson (Sund):
Helena Melldén, utbildningsledare
helena.mellden@skane.se
Tel: 042-406 19 37Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres