Medarbetare

  Annette Käll
Chefssekreterare
annette.kall@skane.se
046-17 14 94
Anders Bergenfelz
Professor
anders.bergenfelz@med.lu.se
046-17 14 92
Carina Lindell
Utbildningsassistent/Sund
Carina.lindell@skane.se
042-406 33 04
   
Annika Estré
Utbildningsassistent/SUS
annika.estre@skane.se
046-17 37 73
Christian Pettersson
Utbildningsassistent/Kryh
christian.pettersson@skane.se
044-309 27 90
Jerker Börrén
Medicinteknisk ingenjör
jerker.borren@skane.se
040-33 64 35
Catherina Rosvall
Utbildningssekreterare/Team HLR
catherina.rosvall@skane.se
040-33 66 70 (kl 08.00-14.30)
   Daniel Torres
IT-tekniker
daniel.torres@skane.se
046-17 37 72
 
Utbildare
Fredrik Grytsjö
Sjuksköterska
fredrik.grytsjo@skane.se
046-17 60 88
Thomas Bossmar
Överläkare
Kvinnokliniken
Thomas.Bossmar@skane.se
Eric Dryver
Överläkare, Akutkliniken
eric.dryver@skane.se
Rebecka Klang
Sjuksköterska
rebecka.klang@skane.se
040-33 28 85
Liselott Rehn
HLR-koordinator/Team HLR
liselott.rehn@skane.se
040-33 17 88                
 
Jeanette Knutsson
Sjuksköterska
jeanette.s.knutsson@skane.se
046-17 20 41
 
Sara Ewesson
Sjuksköterska
sara.ewesson@skane.se
046-17 37 60
Susanne Åkesson
Anestesisjuksköterska, 
susanne.akesson@skane.se
040-33 37 87
 
     
   
 
 

 

 

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres