Luftvägshantering – oväntad

Hantering av den oväntat svåra luftvägen

Kursens målgrupp
ST-läkare och specialistläkare anställda på VO Intensiv- och perioperativ vård (VIP), SUS Lund.

Kursinnehåll
Kursdeltagarna tränas i hantering av den oväntat svåra luftvägen på fullskalig patientsimulator under två kliniskt realistiska och stressande patientscenarier. Under träningen finns tillgång till samtliga hjälpmedel som finns på VIP:s operationsavdelningar. Kursdeltagarna filmas under scenario. Efter scenario ges feedback av instruktörer utbildade av DIMS (Dansk Institut for Medisinsk Simulation) ST-läkare får Socialstyrelsens intyg om uppfyllda delmål för ST-utbildning under kursen.

Kurslängd: Halvdag.

– – –

Kursdatum 2018:

v 16 – 19/04

v 41 – 11/10

Kontaktperson:
Louise Walter Sturesson
louise.waltersturesson@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres