Akut omhändertagande av patient med luftvägshinder på akutmottagning

Målgrupp
Sjuksköterskor och undersköterskor från akutmottagningen, öronläkare samt anestesisjuksköterska och anestesiolog.

Kursinnehåll
Teamträning av omhändertagande av patienter som inkommit till öronakuten med akuta övre luftvägsproblem. Träning i två patientfall. Efter varje fall följer ett reflekterande samtal där kursdeltagarna får reflektera över sitt teamarbete. Samtalet leds av en övningsledare från Practicum. Halvdagskurs in situ, på akuten SUS Malmö.

Kursmål
Kunna identifiera den svårt sjuke patienten. Samla in information, reagera på och åtgärda vitalparametrar enligt ABCDE. Kunna kommunicera tydligt genom att använda SBAR, adressera, återkoppla och ha en god situationsmedvetenhet.

– – –

Kursdatum HT 2018:

==> Bokningsregler för denna kurs

==> Anmälan görs i Utbildningsportalen

Kontaktpersoner:

Lund

Henrik Widegren (Öronkliniken)
henrik.widegren@skane.se

Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Malmö

Johan Kinhult (Öronkliniken)
johan.kinhult@skane.se

Anneli Kihlgren
anneli.kihlgren@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres