Luftvägshantering – förväntad

Hantering av den förväntat svåra luftvägen

Kursens målgrupp
ST-läkare och specialistläkare anställda på VO Intensiv- och perioperativ vård, SUS Lund

Kursinnehåll
Kursdeltagarna får träna fiberoptisk intubation, med och utan endoskopimask, oralt med Berman svalgtub och nasalt. Genomgång av olika möjliga bedövningssätt vid fiberoptisk intubation. Genomgång och träning av coniotomi. Coniotomi-set med Seldingerteknik tränas. Övningen avslutas med praktiskt prov i coniotomi. Träning och praktiskt prov sker på fullskalig patientsimulator. För godkänd övning ska coniotomi kunna utföras på < 90 sekunder. ST-läkare får Socialstyrelsens intyg om uppfyllda delmål för ST-utbildning under kursen.

Kurslängd: Halvdag.

– – –

Kursdatum 2018:

v 16 – 17-18/04

v 41 – 9-10/10

Kontaktperson:
Louise Walter Sturesson
louise.waltersturesson@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres