Rum 3 + Kontrollrum (Scenarioträning/Färdighetsträning)

Rum 3 - Kontrollrum Rum 3 - 1 Rum 3 - 2

 

Beskrivning Scenarioträning/Färdighetsträning
Plats för antal personer   15
Utrustning Förlossningsattrapper x 3. Sim Man Essential. A-HLR vuxen. Nita omvårdnadsdocka barn. CEPS-docka. Syrgashantering. Filminspelning.
 
Kostnad: 4 272:- (Heldag) — 2 136:- (Halvdag)
Bokningsansvarig KTC bokningsansvarig
E-post christian.pettersson@skane.se

 

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres