Lokalbokning – Sund

Du bokar rum och material via ==> Bokningsblankett Gorthons Centrum för klinisk träning

Var vänlig maila blanketten till ==> gtc.hbg@skane.se

Våra öppettider: Alla vardagar mellan 07:30-16:30. Vi befinner oss på S-plan.

Utebliven undervisning/föreläsning som inte avbokats kommer att debiteras med 500 kronor.

Regler att följa på GTC

Vissa simulatorer och attrapper kan användas till självständig träning efter genomgång med utbildad instruktör. Avancerade simulatorer skall köras av personal från GTC och skall bokas.

Provtagning får endast ske på attrapper. Det är förbjudet att sticka på varandra.

Våra simulatorer är kostsamma, var därför aktsam om simulatorer och attrapper. Vid ev. skada kontakta alltid personalen.

Visa respekt för kursdeltagare. Behandla simulatorerna som patienter vid simuleringar

Följ alltid sjukhusets kläd- och hygienrutiner när du tränar på GTC.

Inför utbildning skall alla vara ombytta till personalkläder inför praktiska övningar.

Klädbyte behövs inte till seminarier eller möten på GTC .

Kaffe/te, mat får inte tas in i metodrummen.

 

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres