Lära lärarna – instruktörskurs

Den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska Sjukhuset, Stockholm med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukhus. Kursen som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, riktar sig till lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor eller är instruktörer vid praktiska kurser.

Målsättningen är att förmedla både teoretisk och praktisk kunskap om hur man skapar optimal utbildningsmiljö för praktisk undervisning och träning.

Syftet med kursen Lära lärarna är att skapa förståelse för hur man lär sig kliniskt praktiska färdigheter. Eftersom ni som kursdeltagare har undervisningserfarenhet kommer era erfarenheter att utnyttjas konkret under kursen.

I centrum för inlärningsprinciperna står grundsynen kring personlig motivation: tanken att de allra flesta människor lär sig bäst när de verkligen vill lära sig något. De som deltar i kurser gör det för att de verkligen vill lära sig något.

En av de viktigaste ingredienserna i effektiv inlärning är delaktighet och engagemang. Motivationen hämmas om lärarna inte är intresserade av elevens behov, inte reagerar på ett adekvat sätt på hans/hennes ansträngningar eller om de bedömer och ger återkoppling utan att förklara kriterierna för detta. Under kursen kommer olika sätt hur man utvecklar och bibehåller motivationen att testas.

Kursmaterialet utgör en förberedelse inför kursen och kan användas som uppslagsverk i efterhand. Kursen ger dig som kursdeltagare möjlighet att utveckla dina färdigheter som lärare i olika typer av inlärningsmiljöer som är relevanta inom kirurgiska specialiteter.

Kursens utformning

Kursinnehållet och presentationssätten varieras med exempel på olika tillvägagångssätt för lärande, som sedan kan prövas, reflekteras kring och överföras till praktik. Intresset och motivationen stimuleras om undervisningsformen varieras.

Som kursdeltagare förväntas Du ta eget ansvar för inlärningen genom samverkan, planering och aktivt deltagande. Kursinnehållet som finns i schemat utgör en ram för kursen. Kursledning och kursdeltagare anpassar kursinnehållet i enlighet med de inlärningsbehov som finns.

– – –

Kursdatum 2019:

27-28 mars (Lund)

==> Läs mer här

Kontaktperson
Anders Bergenfelz
anders.bergenfelz@med.lu.se

Kursanmälan

 

VerifieringPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres