Laparoskopisk kirurgi

Målgrupp
ST-läkare som genomgått BKT-kurs.

Kursinnehåll
Träning i simulerad miljö i form av laparoskopibox & LapSim.
Kliniskt inriktad undervisning med fokus på:
– laparoskopisk exploration vid akut buk
– appendektomi
– cholecystektomi
– relaparoskopi efter Gastric by pass – slitsförslutning
Video och falldemonstrationer

Kursfakultet
Mikael Ekelund, Ann-Cathrin Moberg, Martin Almqvist,
Henrik Jutesten, Kristine Hagelsteen

Kursavgift: 10 000 kr + moms

==> Mer info

Kursdatum 2018:

 

Anmälan skickas till:

Annete Käll
annette.kall@skane.se

Kursansvarig:

 Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres