Säker läkemedelshantering – Introduktionsutbildning

Kursens målgrupp

Utbildningen riktar sig till alla nyanställda läkare och sjuksköterskor i patientnära arbete.

Kursens mål

Det övergripande målet med utbildningen är ökad patientsäkerhet genom minskning av antalet läkemedelsmisstag. Detta kan uppnås dels genom ökat medvetenhet om och fokusering på de olika riskmomenten efter genomgången utbildning och dels genom att vanliga typer av misstag kan identifieras under utbildningen och analyseras i avsikt att formulera åtgärder för att förhindra upprepning.

Utbildningen hålls som en halvdags kurs

Kursinnehåll

  • Introduktion – Vad är säker läkemedelshantering?
  • Hur arbetar vi med risker som kan förebyggas
  • Patientfall – övningar i grupp
  • Patientfall diskussion
  • Genomgång av utbildningen – struktur och utvärdering

Kursdatum VT 2019:

Anmälan:

Anmälan görs på ==> Utbildningsportalen

Vid för få anmälda deltagare, måste vi tyvärr ställa in. Detta meddelas via e-post. Ni skall då boka in er till ett annat kurstillfälle.

Säker läkemedelshantering, SUS (Intern länk – Intranätet)

Kontaktperson:

Sara Ewesson – samordnare säker läkemedelshantering
sara.ewesson@skane.se
Telefon: 046-17 37 60

==> Säker läkemedelshantering – InstruktörsutbildningPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres