Kontakt

E-post:

practicum.hbg@skane.se [Practicum Helsingborg]

ktc.csk@skane.se [Practicum Kristianstad]

practicum.sus@skane.se [Practicum Lund/Malmö]

– – –

Webbadress: www.practicum.info

– – –

Helsingborg:

Telefon: 042-406 33 04 — 042-406 33 59

Besöksadress: Helsingborgs Lasarettet, Södra Vallgatan 5, Plan S, 251 87 Helsingborg

– – –

Kristianstad:

Telefon: 044-309 27 90

Besöksadress: CSK – Centralsjukhuset Kristianstad, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad

– – –

Lund:

Telefon: 046-17 37 73 — Fax: 046-17 60 94

Besöksadress: Barngatan 2B, Kampradhuset, Plan 4, 221 85 Lund

==> Hitta till oss i Lund

– – –

Malmö:

Telefon: 040-33 32 88 — 040-33 32 81

Besöksadress: Jan Waldenströms gata 35, CRC-huset, 205 02 Malmö

==> Hitta till oss i Malmö

 

 

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2018 - Practicum Clinical Skills Centres