Kärlbehandling

Kursens målgrupp
ST-läkare inom allmän kirurgi och bild&funktionsmedicin

Kursinnehåll
Praktisk och teoretisk kurs i öppen och endovaskulär behandling av perifer kärlsjukdom. Introduktion i modern kärlbehandling omfattande öppen, endovaskulär och medicinsk kärlbehandling, bilddiagnostik samt simulatorträning.

– – –

Kursdatum och anmälan 2017:

Kontaktpersoner

Katarina Björses och Johan Wasselius
modern.karlbehandling@gmail.comPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres