Interprofessionell träning för KUA-studenter

Målgrupp
Läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapistudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på klinisk utbildningsavdelning, SUS Malmö.

Kursbeskrivning
Den interprofessionella träningen genomförs som avslutning på KUA-placeringen. Studenterna tränar i två scenarier med efterföljande reflekterande samtal. Målet är att utveckla studenternas medvetenhet om vikten av interprofessionellt teamarbete i en akut situation för att öka patientsäkerheten.

– – –

Kursdatum VT 2019:

Kontaktpersoner:

(SUS Lund):

Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

(SUS Malmö):

– – –

SimMan 3G – SUS

 

 

SimMan 3G – Helsingborg

 Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres