Interprofessionell träning för KUA-studenter

Målgrupp
Läkar-, sjuksköterske-, sjukgymnast- och arbetsterapistudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på klinisk utbildningsavdelning, SUS Malmö.

Kursbeskrivning
Den interprofessionella träningen genomförs som avslutning på KUA-placeringen. Studenterna tränar i två scenarier med efterföljande reflekterande samtal. Målet är att utveckla studenternas medvetenhet om vikten av interprofessionellt teamarbete i en akut situation för att öka patientsäkerheten.

– – –

Kursdatum VT 2018:

Helsingborg:

2018-02-01 – kl 9:00 – 12:30  —  2018-02-15 – kl 9:00 – 12:30  —  2018-03-01 – kl 9:00 – 12:30

2018-03-22 – kl 9:00 – 12:30  —  2018-04-05 – kl 9:00 – 12:30 — 2018-04-12 – kl 9:00 – 12:30

2018-05-03 – kl 9:00 – 12:30  —  2018-05-17 – kl 9:00 – 12:30

Lund:

2018-02-05 – kl 12:30 – 16:00
2018-02-06 – kl 12:30 – 16:00
2018-02-19 – kl 12:30 – 16:00
2018-02-20 – kl 12:30 – 16:00
2018-03-05 – kl 12:30 – 16:00
2018-03-06 – kl 12:30 – 16:00
2018-03-19 – kl 12:30 – 16:00
2018-03-20 – kl 12:30 – 16:00
2018-04-03 – kl  8:30 – 12:00 — kl 12:30 – 16:00
2018-04-16 – kl 12:30 – 16:00
2018-04-17 – kl 12:30 – 16:00
2018-05-02 – kl  8:30 – 12:00 — kl 12:30 – 16:00
2018-05-14 – kl 12:30 – 16:00
2018-05-15 – kl 12:30 – 16:00

Malmö:

2018-02-05 – kl 9:00 – 12:00
2018-02-06 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00
2018-02-19 – kl 13:00 – 16:00
2018-02-20 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00
2018-03-05 – kl 9:00 – 12:00
2018-03-06 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00
2018-03-19 – kl 9:00 – 12:00
2018-03-20 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00
2018-04-03 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00
2018-04-04 – kl 13:00 – 16:00
2018-04-16 – kl 9:00 – 12:00
2018-04-07 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00
2018-05-02 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00
2018-05-03 – kl 9:00 – 12:00
2018-05-14 – kl 13:00 – 16:00
2018-05-15 – kl 9:00 – 12:00 — kl 13:00 – 16:00

Kontaktpersoner:

(SUS Lund):

Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

(SUS Malmö):

Monika Bondegaard-Lautrup (KUA)
monika.bondegaard-lautrup@skane.se

Anneli Kihlgren
anneli.kihlgren@skane.se

Anita Dowler
anita.dowler@skane.se

– – –

SimMan 3G – SUS

 

 

SimMan 3G – Helsingborg

 Gorthons Centrum för Klinisk Träning
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: gtc.hbg@skane.se

Kliniskt TräningsCentrum
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: ktc.csk@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2018 - Practicum Clinical Skills Centres