Instruktörsutbildning i medicinsk simulering (steg I)

Kursens målgrupp
För dig som arbetar med eller planerar att arbeta med medicinsk simulering som inlärningsmetod.

Kursinnehåll
Deltagarna tillägnar sig färdigheter i följande: scenariodesign, breifing till simulationsrum och scenario. Genomförande av simulationsövningar. Debreifing. Gruppdynamiska processer. Feedback och positivt inlärningsklimat.
Undervisningsspråket är danska och svenska. Litteraturen primärt på engelska.

Kursen välkomnar även deltagare utanför Skånes Universitetssjukhus.

– – –

Kursdatum VT 2019:

27-29/3 (Fullbokad)

==> Kursinnehåll och prisuppgift

Kursdatum HT 2019:

21-23/10

==> Kursinnehåll och prisuppgift

För mer information kontakta:

Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Kursansvarig:

Marlene Mohr (Överläkare Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation – CAMES)
marlene.mohr@regionh.dk

Kursanmälan

 

VerifieringPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres