Instruktörsutbildning i medicinsk simulering på avancerad nivå (steg II)

Kursen anordnas i samarbete med CAMES
(Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation)

Kursens målgrupp
Kursen vänder sig till instruktörer som tidigare genomgått instruktörskurs i medicinsk simulering (steg 1) och som har erfarenhet av simulering (25-30 debreifingar är önskvärt).

Kursinnehåll
Den avancerade kursen består av två moduler. 2 + 2 dagar och bygger vidare på grundkursen i medicinsk simulering. Kursen fokuserar på hur man skapar större utbyte i debriefingar, den svåra debriefingsituationen och fördjupade diskussioner om CRM (Crisis Resource Management) / icke tekniska färdigheter och hur man tydliggör principerna i egna scenarios och kurser.

– – –

Kursdatum VT 2019:

7-8/3 samt  6-7/5

Observera att kursen anordnas under 2 + 2 dagar!

==> Till kursinnehåll och prisuppgift

För mer information kontakta:

Jeanette Knutsson
jeanette.s.knutsson@skane.se

Kursansvarig:

Marlene Mohr (Överläkare Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation – CAMES)
marlene.mohr@regionh.dk

 

Kursanmälan

 

VerifieringPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres