Instruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare, vuxen

Målsättning:
utbilda instruktörer till grundutbildning i Vuxen HLR med hjärtstartare

Målgrupp:
• allmänheten (personer äldre än 18 år)
• sjukvårdspersonal
• räddningstjänst
• annan organiserad första hjälpen verksamhet

Förkunskaper:
• kurs i HLR med hjärtstartare, vuxen
• inläst instruktörsbok
• förberedda träningsuppgifter

Kursinnehåll:
• träning och bedömning av HLR teknik
• träning och bedömning av teknik med hjärtstartare
• organisering av HLR utbildning, registrering av kurser och kursdeltagare
• praktisk pedagogik

Kursen avslutas med genomgång av rutiner kring beställning av material och hantering av uthyrningsmaterial.

Tidsåtgång: 4,5 timme

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres