Instruktörsutbildning i D-HLR

Målsättning:
utbilda instruktörer som i sin tur håller grundutbildning i D-HLR

Målgrupp:
• personer som arbetar inom räddningstjänsten eller annan organiserad första hjälpen verksamhet
• idrottsföreningar
• privata företag

Förkunskaper:
instruktör i HLR med hjärtstartare, vuxen sedan tidigare
• kurs i HLR med hjärtstartare, vuxen och tränat med MiniAnne eller motsvarande en vecka före utbildningstillfället
• kurs i D-HLR inom de sex senaste månaderna före instruktörsutbildningen
• inläst kursbok och instruktörsbok
• förberedda träningsuppgifter

Kursinnehåll:
• träning och bedömning av HLR teknik och agerande i en hjärtstoppssituation
• praktisk pedagogik
• organisering av HLR utbildning

Genom förberedda träningsuppgifter redovisar den blivande instruktören steg för steg hur en kurs genomförs.

Kursen avslutas med genomgång av rutiner kring beställning av material och hantering av uthyrningsmaterial.

Tidsåtgång: 4 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres