Huvudinstruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare, vuxen

Målsättning:
utbilda huvudinstruktörer i Vuxen HLR med hjärtstartare, som i sin tur håller instruktörs- eller huvudinstruktörsutbildning

Målgrupp:
• sjukvårdspersonal
• räddningstjänst
• annan organiserad första hjälpen verksamhet

Förkunskaper:
instruktör i HLR med hjärtstartare, vuxen med erfarenhet av minst 4 grundutbildningar i HLR
• aktuella kunskaper om HLR med hjärtstartare, vuxen
• inläst instruktörs- och huvudinstruktörsbok
• förberedda träningsuppgifter

Kursinnehåll:
• gemensam diskussion kring pedagogik, kvalitet och organisation
• redovisning av träningsuppgifter som belyser pedagogik, kvalitet och spridning av HLR

Tidsåtgång: 4 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres