HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR)

Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp.

Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller sjukhusets medarbetare kompetens i HLR. HLR-utbildning ges i olika nivåer beroende på yrkeskategori och arbetsplats.

Teamet för HLR genomför uppföljning avseende hjärtstoppsrapportering till nationellt register och uppföljning av samtliga registrerade hjärtstoppslarm på sjukhuset. Larmkedja och hjärtstoppsbehandling analyseras och återkoppling ges till berörd enhet.

==> Till kursbeskrivning och anmälan

Utbildning i HLR för allmänheten

Teamet för HLR ger grund- och instruktörsutbildning i HLR för externa kunder, såsom föreningar, företag, enskilda personer och privata vårdgivare. För vidare information om våra kurser, se ==> här

Kontakt

Malmö

Besöksadress:

Skånes universitetssjukhus/Malmö
Jan Waldenströms gata 24
Plan 0

Telefon vardagar kl 8-14.30
040-33 66 70

Lund

Besökadress:

Skånes universitetssjukhus/Lund
Barngatan 2B
Plan 4

Postadress:

Skånes universitetssjukhus/Malmö
Teamet för HLR, Practicum
Jan Waldenströms gata 24
205 02 Malmö

E-post: utbildningssektionen.HLR@skane.se

Hitta till oss i Malmö

Karta
Parkering

Hitta till oss i Lund

Karta
Parkering

Länkar:

Svenska rådet för hjärt- lungräddning
Hjärtstartarregister
Svenska HLR-rådets webbutbildningPracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres