Hands-on kurs i laparoskopisk kirurgi för gynekologer

Avsedd för: 6 läkare ST/specialister samt 3 operationssköterskor

Program:

Två dagars träning i moduler och simulatorer. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Träningen omfattar bimanualitet, spatial förmåga och precision. Syntetiska och biologiska modeller används liksom simulatorer. Avslutningsvis kommer deltagarna att under handledning operera var sin patient på KK i Lund eller Malmö.

Examination:

Fortlöpande återkoppling samt bedömning av deltagarna sker skriftligt och muntligt genom OSATS (Objective Structured Assessment of Technical Skill).

Mål:

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna utföra en basal laparoskopisk operation.

Kursdatum och anmälan 2017:

Kontaktperson:

Thomas Bossmar
Överläkare, Kninnokliniken
thomas.bossmar@skane.se

 Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres