Grundkurs – HLR till barn

Hjärt- lungräddning till barn

Målsättning:
påbörja tidig livräddning till barn med andnings- och/eller hjärtstopp samt att larma

Målgrupp:
• allmänheten
• sjukvårdspersonal
• räddningstjänst
• personal inom barnomsorg, skola eller organiserad första hjälpen verksamhet
• förkunskap för personal som ska gå kursen A-HLR till barn

Förkunskaper:
• inläst kursbok

Kursinnehåll:
behandling av barn från 0-1 år samt 1 år- pubertet
• teknikträning
-hjärtstopp
-luftvägshinder
-andningsstopp
-medvetslöshet
• larmrutiner
• genomgång av handlingsplan

Dockor med registrering gör det möjligt att öva rätt mängd inblåsning och kompressionsdjup.

Kursen avslutas med scenarioträning anpassad till deltagarnas egen verksamhet.

Tidsåtgång: 3 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres