Grundkurs – HLR med hjärtstartare, Vuxen

Hjärt- lungräddning med hjärtstartare samt luftvägsstopp

Målsättning:
Alla deltagare ska kunna tekniken för HLR och vara motiverade att starta HLR. De ska kunna använda en hjärtstartare samt teknik för att åtgärda luftvägsstopp hos vuxna.

Målgrupp:
Företag, föreningar, enskilda personer, privata vårdgivare, skolor m fl.

Kursinnehåll:
• bedömning av livstecken
• skaffa hjälp
• träning av HLR teknik
• genomgång av hjärtstartare
• stabilt sidoläge
• bedömning och åtgärd vid luftvägsstopp
• genomgång av handlingsplan

Tidsåtgång: 2 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres