Grundkurs – HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR)

Hjärt- lungräddning för sjukvårdspersonal

Målsättning:
all sjukvårdspersonal med nära patientvård ska kunna larma och starta HLR inom 1 minut samt kunna defibrillera inom 3 minuter.

Målgrupp:
• vårdpersonal på sjukhus, inom primärvården och övriga sjukvårdsinrättningar
• polis
• studenter inom vårdutbildningar
• förkunskap för personer som ska gå kurs i Avancerad HLR (A-HLR)

Förkunskaper:
• kurs i HLR med hjärtstartare, vuxen enligt riktlinjer från 2011 inom de senaste sex månaderna eller tränat med MiniAnne docka eller motsvarande till instruktionsfilmen ”MiniAnne”
• inläst kursbok
• genomförd och godkänd webbutbildning
• läst in materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp” (obligatoriskt på vissa arbetsplatser, frivilligt för andra)

Kursinnehåll:
• träning av HLR teknik
• larmorganisation och larmrutiner
• hantering av akututrustning
• hantering av halvautomatisk hjärtstartare
• genomgång av handlingsplan
• hantering av luftvägsstopp
• HLR på gravida

Kursen avslutas med scenarioträning anpassad till deltagarnas egen verksamhet.

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres