Grundkurs – D-HLR

Hjärt- lungräddning med halvautomatisk hjärtstartare

Målsättning:
varje person som i sitt yrke förväntas starta HLR och använda en hjärtstartare ska kunna larma och starta HLR inom 1 minut samt

kunna defibrillera inom 5 minuter.

Målgrupp:
• polis
• räddningstjänst
• säkerhetsvakter
• taxichaufförer
• personal i simhallar
• flygplatspersonal
• publika anläggningar
• arbetsplatser med egen hjärtstartare

Förkunskaper:
• kurs i HLR med hjärtstartare, vuxen inom de 6 senaste månaderna eller tränat med MiniAnne docka eller motsvarande till instruktionsfilmen ”Mini-Anne”
• inläst kursbok
• genomförd och godkänd webbutbildning

Kursinnehåll:
• träning av HLR teknik
• larmrutiner
• hantering av akututrustning
• hantering av halvautomatisk hjärtstartare
• handlingsplan
• hantering av luftvägsstopp
• HLR på gravida

Kursen avslutas med scenarioträning anpassad till deltagarnas egen verksamhet.

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres