Grundkurs – A-HLR Vuxen

Avancerad hjärt- lungräddning

Målsättning:
kunna behandla en person med hjärtstopp med HLR, defibrillering med halvautomatisk och/eller manuell defibrillator samt

läkemedel enligt A- HLR programmet

Målgrupp:
• läkare och sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården

Förkunskaper:
• kurs i HLR med hjärtstartare, vuxen, enligt riktlinjer från 2011
• kurs i HLR för sjukvårdspersonal, S-HLR enligt riktlinjer från 2011 under senaste halvåret
• inläst kursbok
• genomförd och godkänd webbutbildning
• läst in materialet ”Överlevnad efter hjärtstopp”

Kursinnehåll:
• träning av HLR teknik
• larmorganisation och larmrutiner
• hantering av akututrustning
• hantering av halvautomatisk och manuell hjärtstartare
• läkemedelshantering
• arytmitolkning
• genomgång av handlingsplan

Kursen avslutas med scenarioträning anpassad till deltagarnas egen verksamhet.

Tidsåtgång: ca 4 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres