Grundkurs – A-HLR Barn

Avancerad hjärt- lungräddning till barn

Målsättning:
kunna bedöma och identifiera sviktande organfunktion, larma och starta avancerad HLR med god kvalitet.

Målgrupp:
• läkare och sjuksköterskor inom barn och/ eller akutsjukvård

Förkunskaper:
• kurs i Barn HLR eller repeterat under de senaste sex månaderna
• känna dig säker på HLR teknik
• inläst kursbok
• genomförd och godkänd webbutbildning

Kursinnehåll:
• bedömning av akut sjuka barn efter ABCDE- modellen
• hantering av luftvägsstopp
• larmorganisation och larmrutiner
• hantering av akututrustning (inkl.syrgas- och sugutrustning)
• hantering av halvautomatisk och manuell defibrillator
• vätsketillförsel och intraosseös nål
• läkemedelshantering
• arytmitolkning
• genomgång av handlingsplan

Kursen avslutas med scenarioträning anpassad till deltagarnas egen verksamhet.

Tidsåtgång: 4 timmar

Kursmaterial ingår i kursavgiften.

Tillbaka

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres