Endobronkiellt ultraljud (EBUS), teknik och praktik

Målgrupp
Erfarna bronkoskopister i verksamheter där man har eller planerar inom snar framtid börja med endobronkiellt ultraljud, EBUS.

Kursinnehåll
Föreläsningar: teknik, indikationer, diagnostik av mediastinal lymfadenopati UNS, EBUS vid staging av lungcancer, EBUS-registret. Två direktöverförda case från lungmottagningen.

Kursdatum och anmälan 2017:

Kontaktperson:

Lars Ek
lars.ek@skane.sePracticum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres