Hands-on kurs i laparoskopisk kirurgi för gynekologer

Avsedd för: 6 läkare ST/specialister samt 3 operationssköterskor Program: Två dagars träning i moduler och simulatorer. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Träningen omfattar bimanualitet, spatial förmåga och precision. Syntetiska och biologiska modeller används liksom simulatorer. Avslutningsvis kommer deltagarna att under handledning operera var sin patient på KK i Lund eller Malmö. Examination: […]

Basal kirurgisk teknik för gynekologi och obstetrik

Avsedd för: 8 läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik. Program: Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med ”Peyton’s four-step approach”. Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och […]

KUB-kurs mammarkirurgi

Kursinnehåll: Kursen följer den nationella fakultetens innehåll och kursplan och innefattar; epidemiologi, benigna bröstsjukdomar, bröstbevarande kirurgi och mastekomit, sentinel node och axillutrymning, bröstrekonstruktion, radiologi o patologi för ST-läkare och översiktlig föreläsning om adjuvant system och radioterapi samt cancerbesked. Kursen startar med ett förtest och avslutas med samma test. Egna fallbeskrivningar inlämnas i förväg och relevanta […]

HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Chirurgia Minor för Primärvården

Kursdatum 2019: 2019-xx-xx ==> Inbjudan 2019 Anmälan görs till annette.kall@skane.se Avanmälan görs till annette.kall@skane.se Kontakt: Jeanette Knutsson på mail jeanette.s.knutsson@skane.se eller telefon 046–17 20 41

Bråckkirurgi

Målgrupp ST-läkare i kirurgi. Kursinnehåll Teoretisk utbildning avseende kirurgisk behandling av ljumsk- och femoralbråck, primära bukväggsbråck samt ärrbråck. – – – Kursdatum & anmälan 2017:   För anmälan: www.svenskkirurgi.se Kontaktperson:

Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering

Instruktörsutbildning i Säker läkemedelshantering Kursens målgrupp Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som ska bli instruktörer i utbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering. Efter avslutad utbildning kan du som instruktör hålla i en systematisk, praktisk och simuleringsbaserad träning i säker läkemedelshantering för sjuksköterskor och läkare inom det egna verksamhetsområdet. Kursens mål Det övergripande målet med utbildningen/träningen […]

Basal kirurgisk teknik

Målgrupp Nationell kurs för ST-läkare i kirurgi. Kursinnehåll Grundläggande kirurgisk teknikträning. För mer info och central kursanmälan, se www.svenskkirurgi.se – – – Kursdatum 2019:   För anmälan: www.svenskkirurgi.se Kontaktperson: Kursmaterial: Sänds till deltagaren före kursstart.

Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på kirurgiska akutrummet med traumafall. Teamet utgörs av akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesi-sjuksköterska, samt sjuksköterskor och undersköterska från akuten. Kursinnehåll Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och akuta omhändertagandet av traumapatienten. Kursen följer SUS traumamanual och fokus ligger på de ickemedicinska färdigheterna. […]

TNCC, Trauma Nursing Core Course

I Sverige har TNCC sedan 1986 utgjort en standardiserad handlingsplan för omvårdnad av patienter som utsatts för skada. Trauma fortsätter att vara den ledande dödsorsaken bland barn och vuxna under 45 år. Denna statistik bekräftar behovet av en vetenskapligt baserad kunskap som är specifikt fokuserad på akutsjuksköterskans insats i traumateamet. TNCC drivs i Sverige av […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres