Utbildning i HLR för allmänheten

    Kurser Teamet för hjärt- lungräddning erbjuder följande kurser. Grundkurs: Vuxen HLR med hjärtstartare S-HLR A-HLR Barn HLR A-HLR barn D-HLR Instruktör: Instruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare, vuxen Instruktörsutbildning i HLR för sjukvårdspersonal (S-HLR) Instruktörsutbildning i Barn HLR Instruktörsutbildning i D-HLR Huvudinstruktör: Huvudinstruktörsutbildning i HLR med hjärtstartare, vuxen Huvudinstruktörsutbildning i HLR för sjukvårdspersonal, S-HLR […]

Hands-on kurs i laparoskopisk kirurgi för gynekologer

Avsedd för: 6 läkare ST/specialister samt 3 operationssköterskor Program: Två dagars träning i moduler och simulatorer. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Träningen omfattar bimanualitet, spatial förmåga och precision. Syntetiska och biologiska modeller används liksom simulatorer. Avslutningsvis kommer deltagarna att under handledning operera var sin patient på KK i Lund eller Malmö. Examination: […]

Basal kirurgisk teknik för gynekologi och obstetrik

Avsedd för: 8 läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik. Program: Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med ”Peyton’s four-step approach”. Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och […]

KUB-kurs mammarkirurgi

Kursinnehåll: Kursen följer den nationella fakultetens innehåll och kursplan och innefattar; epidemiologi, benigna bröstsjukdomar, bröstbevarande kirurgi och mastekomit, sentinel node och axillutrymning, bröstrekonstruktion, radiologi o patologi för ST-läkare och översiktlig föreläsning om adjuvant system och radioterapi samt cancerbesked. Kursen startar med ett förtest och avslutas med samma test. Egna fallbeskrivningar inlämnas i förväg och relevanta […]

Omhändertagande av det sjuka barnet

Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård inom Region Skåne. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde. Kursinnehåll Kursen behandlar framför allt praktisk klinisk träning kring det sjuka barnet. Fokus på basal fysiologi och […]

HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Chirurgia Minor för Primärvården

Kursdatum 2019: 2019-xx-xx ==> Inbjudan 2019 Anmälan görs till annette.kall@skane.se Avanmälan görs till annette.kall@skane.se Kontakt: Jeanette Knutsson på mail jeanette.s.knutsson@skane.se eller telefon 046–17 20 41

Akut omhändertagande av asfyktisk nyfödd – Teamträning i neonatal HLR

Att träna för det oväntade. Vart tionde nyfött barn behöver någon form av aktiv hjälp vid födelsen. Att få rätt behandling i tid är avgörande för om barnet ska överleva och minimerar risken för livslånga handikapp.Vid teamträning i neonatal HLR, tränas omhändertagandet av nyfödda asfyktiska barn. I kursen tränas det team som ska hantera dessa […]

Bråckkirurgi

Målgrupp ST-läkare i kirurgi. Kursinnehåll Teoretisk utbildning avseende kirurgisk behandling av ljumsk- och femoralbråck, primära bukväggsbråck samt ärrbråck. – – – Kursdatum & anmälan 2017:   För anmälan: www.svenskkirurgi.se Kontaktperson:

Säker läkemedelshantering – Instruktörsutbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering

Instruktörsutbildning i Säker läkemedelshantering Kursens målgrupp Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor som ska bli instruktörer i utbildning för scenarioträning i säker läkemedelshantering. Efter avslutad utbildning kan du som instruktör hålla i en systematisk, praktisk och simuleringsbaserad träning i säker läkemedelshantering för sjuksköterskor och läkare inom det egna verksamhetsområdet. Kursens mål Det övergripande målet med utbildningen/träningen […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres