Akut omhändertagande av barn på akutmottagningen

Målgrupp Akutmottagningen personal, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Kursinnehåll Två barn patienfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på akut omhändertagandet av det sjuka barnet. Samtalen leds av övningsledare från Practicum. Halvdagskurs som ges på Practicum Malmö. Kursmål Identifiera det svårt sjuka barnet. Årgärda vitalparametrarna enligt ABCDE. Kommunikation med fokus på SBAR och […]

HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Träning för sjukvårdsgrupp och katastrof

Akut omhändertagande av barn på intensivvårdsavdelning

Målgrupp Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på intensivvårdavdelning. Kursinnehåll Träningen fokuserar på teamets arbete enligt CRM principerna och det akuta omhändertagandet av det svårt sjuka barnet samt barn A-HLR. Träningen och utbildning i barn A-HLR, ledd av barn A-HLR instruktörer från IVA. Träning av två patientfall med fullskalesimulator. Efter varje fall föjer ett reflekterande samtal. Samtalet […]

Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på Barnklinikens akutrum, SUS. Teamet utgörs av barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor från barnklinikerna i Lund och Malmö. Kursinnehåll I en verklighetstrogen miljö tränas omhändertagandet av fyra sjuka/skadade barn. Med det akut sjuka barnet i centrum tränas såväl det medicinska omhändertagandet som teamets arbete ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Övningarna filmas och följs […]

Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på kirurgiska akutrummet med traumafall. Teamet utgörs av akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesi-sjuksköterska, samt sjuksköterskor och undersköterska från akuten. Kursinnehåll Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och akuta omhändertagandet av traumapatienten. Kursen följer SUS traumamanual och fokus ligger på de ickemedicinska färdigheterna. […]

Luftvägshantering – förväntad

Hantering av den förväntat svåra luftvägen Kursens målgrupp ST-läkare och specialistläkare anställda på VO Intensiv- och perioperativ vård, SUS Lund Kursinnehåll Kursdeltagarna får träna fiberoptisk intubation, med och utan endoskopimask, oralt med Berman svalgtub och nasalt. Genomgång av olika möjliga bedövningssätt vid fiberoptisk intubation. Genomgång och träning av coniotomi. Coniotomi-set med Seldingerteknik tränas. Övningen avslutas […]

Akut omhändertagande av patient med luftvägshinder på akutmottagning

Målgrupp Sjuksköterskor och undersköterskor från akutmottagningen, öronläkare samt anestesisjuksköterska och anestesiolog. Kursinnehåll Teamträning av omhändertagande av patienter som inkommit till öronakuten med akuta övre luftvägsproblem. Träning i två patientfall. Efter varje fall följer ett reflekterande samtal där kursdeltagarna får reflektera över sitt teamarbete. Samtalet leds av en övningsledare från Practicum. Halvdagskurs in situ, på akuten […]

Teamträning, kommunikation anestesi

Kursens målgrupp ST-läkare, specialistläkare, narkossjuksköterskor och undersköterskor anställda på VO Intensiv- och perioperativ vård, SUS Lund Kursinnehåll Kursdeltagarna tränas i samarbete och kommunikation under två stressande och medicinskt komplicerade patientfall med fullskalig patientsimulator. Filmning sker under scenario. Efter varje scenario ges feedback av instruktörer utbildade på DIMS (Dansk Institut for Medisinsk Simulation). Efter kurs får […]

Lära lärarna – instruktörskurs

Den populära kursen Training the Trainers på svenska. Kursen leds av docent Kerstin Sandelin, Karolinska Sjukhuset, Stockholm med hjälp av en fakultet från Practicum Clinical Skills Centre, Skånes Universitetssjukhus. Kursen som ges i samarbete med Patientförsäkringen LÖF, riktar sig till lärare (läkare, sjuksköterskor) som undervisar och handleder under grund- och specialistutbildningarna för läkare och sjuksköterskor […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres