Hands-on kurs i laparoskopisk kirurgi för gynekologer

Avsedd för: 6 läkare ST/specialister samt 3 operationssköterskor Program: Två dagars träning i moduler och simulatorer. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Träningen omfattar bimanualitet, spatial förmåga och precision. Syntetiska och biologiska modeller används liksom simulatorer. Avslutningsvis kommer deltagarna att under handledning operera var sin patient på KK i Lund eller Malmö. Examination: […]

Basal kirurgisk teknik för gynekologi och obstetrik

Avsedd för: 8 läkare, i första hand ST samt specialister som vill utveckla sin kirurgiska teknik. Program: Kursen omfattar teoretiska moment direkt följt av korresponderande praktisk träning för kursdeltagarna. Filmer och live demonstrationer inleder de praktiska momenten. Därefter sker övningarna i enlighet med ”Peyton’s four-step approach”. Hands-on träningen omfattar instrument hantering, sutur/knutteknik på biologiska och […]

Omhändertagande av det sjuka barnet

Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-läkare i början av sin specialistutbildning i anestesi och intensivvård inom Region Skåne. Om antalet sökande överstiger kursplatserna kommer omvänd prioritering att praktiseras, dvs. sökande med kortast tid inom specialiteten har företräde. Kursinnehåll Kursen behandlar framför allt praktisk klinisk träning kring det sjuka barnet. Fokus på basal fysiologi och […]

HLR utbildning

Team hjärt-lungräddning (HLR) Teamet för HLR arbetar på uppdrag av förvaltningsledningen. Teamet ansvarar för att HLR-utbildning fungerar över hela Skånes universitetssjukvård och att korrekta insatser görs i akuta hjärtstoppssituationer. Dock är det varje enskild kliniks ansvar att HLR kompetens finns vid omhändertagande av en person med hjärtstopp. Genom att utbilda instruktörer till samtliga enheter/mottagningar erhåller […]

Bråckkirurgi

Målgrupp ST-läkare i kirurgi. Kursinnehåll Teoretisk utbildning avseende kirurgisk behandling av ljumsk- och femoralbråck, primära bukväggsbråck samt ärrbråck. – – – Kursdatum & anmälan 2017:   För anmälan: www.svenskkirurgi.se Kontaktperson:

Träning för sjukvårdsgrupp och katastrof

Akut omhändertagande av barn på intensivvårdsavdelning

Målgrupp Sjuksköterskor, undersköterskor och läkare på intensivvårdavdelning. Kursinnehåll Träningen fokuserar på teamets arbete enligt CRM principerna och det akuta omhändertagandet av det svårt sjuka barnet samt barn A-HLR. Träningen och utbildning i barn A-HLR, ledd av barn A-HLR instruktörer från IVA. Träning av två patientfall med fullskalesimulator. Efter varje fall föjer ett reflekterande samtal. Samtalet […]

Akut omhändertagande av barn – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på Barnklinikens akutrum, SUS. Teamet utgörs av barnläkare, barnsjuksköterskor och barnsköterskor från barnklinikerna i Lund och Malmö. Kursinnehåll I en verklighetstrogen miljö tränas omhändertagandet av fyra sjuka/skadade barn. Med det akut sjuka barnet i centrum tränas såväl det medicinska omhändertagandet som teamets arbete ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Övningarna filmas och följs […]

Basal kirurgisk teknik

Målgrupp Nationell kurs för ST-läkare i kirurgi. Kursinnehåll Grundläggande kirurgisk teknikträning. För mer info och central kursanmälan, se www.svenskkirurgi.se – – – Kursdatum 2019:   För anmälan: www.svenskkirurgi.se Kontaktperson: Kursmaterial: Sänds till deltagaren före kursstart.

Akut omhändertagande av vuxen traumapatient på akutmottagning – träning i effektivt teamarbete

Målgrupp Teamet som arbetar patientnära på kirurgiska akutrummet med traumafall. Teamet utgörs av akutläkare, kirurg, ortoped, anestesiolog, anestesi-sjuksköterska, samt sjuksköterskor och undersköterska från akuten. Kursinnehåll Två patientfall som vardera följs av ett reflekterande samtal. Träningen fokuserar på teamets arbete och akuta omhändertagandet av traumapatienten. Kursen följer SUS traumamanual och fokus ligger på de ickemedicinska färdigheterna. […]

Practicum Helsingborg
Helsingborgs Lasarett
Södra Vallgatan 5, Plan S
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-406 33 04
E-post: practicum.hbg@skane.se

Practicum Kryh
CSK - Centralsjukhuset Kristianstad
J A Hedlunds väg 5
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-309 27 90
E-post: practicum.kryh@skane.se

Practicum Lund
Barngatan 4
Kampradhuset, Plan 4
221 85 Lund

Telefon: 046-17 37 73
E-post: practicum.sus@skane.se

Practicum Malmö
Jan Waldenströms gata 35
CRC-huset
205 02 Malmö

Telefon: 040-33 32 88
E-post: practicum.sus@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne.

Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

© 2014-2019 - Practicum Clinical Skills Centres